Kostka s videoprojekcí namapovanou na všechny stěny o velikosti 3×3 m je ideálním médiem pro komunikaci informací na festivalech a dalších masových akcích. Na kostce mohou být prezentovány reklamní obsahy. Videoprojekce na kostku je možno odladit ve stylu populárnícho videomappingu, tak může kostka být animovaný objekt a měnit svojí tvář. Kostka plastová, kostka železná, Rubikova kostka, kostka v kostce atd. atd...

Jedním z možných režimů projekce na CubeTV je efekt DigitalBreakdance. Kamera snímá přihlížející a a námi naprogramovaný softwarový efekt scratchuje jejich pohyby. Na festivalu HipHopKemp se stal DigitalBreakdance zdrojem zábavy pro skupinky mladých a nevázaných návštěvníků, kteří se dobře bavili komickou pantomimou, kterou sami vytvářeli...